Help ons SCA7 overwinnen!

familie Zwetsloot
van totaal € 30.000 (50%)
  • € 7.527 Donateurs
  • € 7.527 Hersenstichting
Afgesloten

Ook in onze familie hebben wij de SCA 7 variant.

Iedere keer een stapje terug, is niet dat wat wij willen, helaas voor ons wel de werkelijkheid!

om uiteindelijk in de rolstoel te belanden, en daarbij ook het verlies van ons zicht!

op dit moment is het gezichtveld van Hans niet meer meetbaar, geschat wordt dit op 2%.

Helpt u onze broers, zussen, kinderen en kleinkinderen een stukje op weg naar genezing van deze nare ziekte, door een gift te storten?

Hoopvolle behandeling

Tot nu toe is deze ziekte onbehandelbaar, maar er is weer HOOP! Er is zicht op een experimentele behandeling die deze vreselijke ziekte kan stoppen. Hier is alleen wel veel geld voor nodig, zodat Dr. Bart van de Warrenburg van het Radboud UMC i.s.m. Dr. Willeke van Roon van het LUMC kan starten met onderzoek. 

De behandeling die tegen SCA7 ontwikkeld wordt werkt als een soort pleister, die de schadelijke eiwitten bestrijdt. Eiwitten in de hersenen van iemand met SCA7 bevatten namelijk een fout en vormen als gevolg daarvan klontertjes in de hersenen. Hierdoor sterven hersenencellen af. Met behulp van een speciale behandeling met antisense oligonucleotiden(aon) kan het eiwit worden veranderd en de fout eruit worden gehaald. Hierdoor is het eiwit niet meer schadelijk voor de hersenen.

Maak het verschil 

De ontwikkeling naar dit medicijn moet zo snel mogelijk beginnen en daar is een totaalbedrag van 300.000 euro voor nodig! De Hersenstichting zal elke euro verdubbelen!

Help Hans, Mary, Elly, onze kinderen en kleinkinderen en de andere lotgenoten het nodige onderzoek bekostigen!

Maakt u het verschil? Uw donatie kan namelijk weer een toekomst betekenen voor mensen met deze slopende ziekte?

Hartelijk dank voor uw steun!